28 de des. 2008

Tobies, Anna i el boc segons Rembrandt

Aixó que exposo són uns estudis compositius que no cerco la perfecció del dibuix ni la pintura, sinó més aviat jugar amb els conceptes d'estàtic i dinàmic i buit i plé.