29 de nov. 2009

Locura transitoria

Aquesta bogeria - esta locura
m'ha durat tota una setmana - me ha durado toda una semana
he enganxat, he trencat - he pegado, he roto
he pintat, he tornat a pintar - he pintado, he vuelto a pintar
i aquesta matinada m'he llevat amb grans nàuses - y esta madrugada me levantado con grandes náuseas
i he regurjitat i he vomitat - y he regurjitado y he vomitado
color i pigment-color y pigmento
Dedico aquest quadre al Sevillano - Dedico éste cuadro a Sevillano